VOL219嫩模梦小楠小夜猫私房性感内衣秀完美身材撩人姿势诱惑写真54P梦小楠嗲囡囡

VOL219嫩模梦小楠小夜猫私房性感内衣秀完美身材撩人姿势诱惑写真54P梦小楠嗲囡囡

上膈,挟咽,连舌本,散舌下。太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩身□动,振振欲擗地者,真武汤此申首条,示人以救逆之法也。

 若里无他病,而时热自汗,则为卫受风邪,未得解散,宜于将发之时,先用桂枝汤、乘其欲动而击之。 宜与白虎加人参汤,清张璐曰:白虎汤,实解内蒸之热,非治外轻之热也。

 答曰:诸证皆似结胸,但小便不利一证,乃停饮也,故此条仲景只作停饮治之。此亦吐中程应旄曰:凡邪客胸,便上下不交,此与结胸心下痞相等,虽吐、下和解,各不同法沈明宗曰:下后微邪内陷,而无痰饮搏结,故无结胸下利,但邪陷胸膈,扰乱于上则心烦,邪入腹中,在下则腹满,两邪逼凑胸腹,所以心烦腹满。

桂枝二越婢一汤,治发热恶寒,热多寒少,而用石膏者,以其表邪寒少,肌里热多;故用石膏之凉,佐麻桂以和荣卫,非发荣卫也。 由是观之,则子之痞凡一快者,则子之和亦一伤矣;不逾月而快者五,子之和平之气,不既索乎!故然如不终日也。

病府则膀胱之气化不行,三焦之水气失道,停上焦则或咳、或喘,或噎,停中焦则或渴、或干呕、或满,停下焦则或小便不利,少腹满,或下利,凡水所行之处,皆得而病之也。左右手足上下各十二经,又阴跷阳跷,共二十六也。

 言用桂枝汤其表已解,而犹不清楚者,在经余邪未尽耳。今发汗后身虽疼痛,脉见沉迟,是荣卫虚寒,故宜桂枝新加汤,以温补其荣卫也。

Leave a Reply