20180712220758-1P

20180712220758-1P

【注】丘墟穴,主治胸胁满痛不得息,牵引腰、腿、髀枢中疼痛,少腹外肾痛,脚腕转筋痛,足胫难行等证。欲候知气尽者,缒灯火下视之,火不灭是气尽也。

更有痈疽、痘疹将发而吐泻先作者,前辈皆不帮助,故详赘之。陈东竹磋尹云∶火药伤人,生南瓜捣敷立愈。

生者有毒杀人,中其毒者,内容:畏石亭脂、砒石、磁石、荷叶、蕈灰、羚羊角、乌贼骨、黄连、甘草、飞廉、鼠尾、龟甲、生姜、地黄、羊脂、紫苏子。其实火即暑之焰,犹水即寒之质耳。

若肢冷、唇白、息微,元气欲脱也,急用附子理中汤,尚可挽回。 从临泣下行五分,足小指四指本节后间陷中,地五会穴也。

 惜蟾蜍不常蜕,即蜕亦随自食之,人不易得耳。 其皮最韧而紧,名之曰筠,塞舟不漏。

然名曰温者,凉之可愈,名曰热者,寒之乃瘳。从日月行监骨腰中季肋本,侠脊脐上五分,旁开九寸半,侧卧屈上足伸下足举臂取之,京门穴也。

Leave a Reply