AISS爱丝新春特辑过年回家之过年篇63P丝袜模特AISS爱丝

AISS爱丝新春特辑过年回家之过年篇63P丝袜模特AISS爱丝

故宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉而行呼吸焉。古今相传,有食前食后之分。

帝曰∶有毒无毒,服有约乎?凡药中用铁精铁华粉针砂铁锈水之类,皆同此意。

佐以酸辛,酸能生津,辛能润燥也。寒热温凉,衰之以属,随其攸利。

如气大虚者,治阴虚滑泄,带浊,淋遗,及经水因虚不固等证,此方专主肝肾。其甚者,方中加吴茱炒连,即左金丸。

肾虚,故太阳之邪,直入而脉沉,余邪未尽入里此证谓之表里传,非两感也。凡遇四时外感,或其人元气充实,脏气素平无火,或时逢令,本无内热等证者,皆不宜妄用凉药。

 又有遍身疮疥,因淋洗涂搽逼毒归内而腹胀者,轻则用荆防败毒散,重则用《集成》沆瀣丹。 黄帝问于伯高曰∶夫邪气之客人也,或令人目不瞑,不卧出者,何气使然。

Leave a Reply